Yi Zhong

Yi Zhong
Rätsch Research Group
Room: Z-695
Tel: +1 646 888 3395
Email:
Mailing Address: MSKCC – Computational Biology Center
1275 York Avenue, Box # 357
New York, NY 10065
Express Mail/Street Address: Zuckerman Research Center
415-417 East 68th Street – 6th Floor (Z-677)
New York, NY 10065

 

Biography:

2012 – Present Computational Biology Department at Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Graduate Student
2011 – 2012 Friedrich Miescher Laboratory / International Max Planck Research School / University of Tübingen, Graduate Student
2009 – 2011 Shanghai Institutes for Biological Sciences, Chinese Academy of Sciences, Practice Researcher
2007 – 2008 Shanghai Jiao Tong University, Practical Researcher
2004 – 2007 Shanghai Jiao Tong University, Microbial Genomics, MSc
1999 – 2004 University of South China, Preventive Medicine, BSc

 

Selected Publications

 1. Xiaodi Su, Yingpu Yu, Yi Zhong, Eugenia G Giannopoulou, Xiaoyu Hu, Hui Liu, Justin R Cross, Gunnar Rätsch, Charles M Rice & Lionel B Ivashkiv. Interferon-γ regulates cellular metabolism and mRNA translation to potentiate macrophage activation. Nature Immunology. 2015 Aug;16(8):838-49.
 2. Yi Zhong, Theofanis Karaletsos, Philipp Drewe, Vipin Thankam T Sreedharan, et al. RiboDiff: Detecting Changes of Translation Efficiency from Ribosome Footprints. bioRxiv. April 10, 2015.
 3. Yi Zhong, Phillip Drewe, Andrew L Wolfe, Kamini Singh, Hans-Guido Wendel, Gunnar Rätsch. Protein translational control and its contribution to oncogenesis revealed by computational methods. BMC Bioinformatics 16 (Suppl 2), A6.
 4. Andrew L Wolfe, Kamini Singh, Yi Zhong, et al. RNA G-quadruplexes cause eIF4A-dependent oncogene translation in cancer. Nature. 2014 Sep 4;513(7516):65-70.
 5. Jonas Behr, André Kahles, Yi Zhong, Vipin T Sreedharan, Philipp Drewe, Gunnar Rätsch. MiTie: Simultaneous RNA-Seq-based transcript identification and quantification in multiple samples. Bioinformatics, 29(20):2529-38, 2013.
 6. Yi Zhong*, Xiao Chang*, Xing-Jun Cao*, Yan Zhang, Huajun Zheng, Yongzhang Zhu, Chengsong Cai, Yuan-Yuan Li, Guo-Ping, Zhao, Shengyue Wang, Yixue Li, Rong Zeng, Xuan Li, Xiao-Kui Guo. Comparative Proteogenomic Analysis of the Leptospira interrogans Virulence Attenuated Strain IPAV against the Pathogenic Strain 56601. Cell Res, 2011 Aug;21(8):1210-29.
 7. Wei Zhao*, Yi Zhong*, Hua Yuan*, Jin Wang*, Huajun Zheng, Ying Wang, Xufeng Cen, Feng Xu, Jie Bai, Xiaobiao Han, Gang Lu, Yongqiang Zhu, Zhihui Shao, Han Yan, Chen Li, Nanqiu Peng, Zilong Zhang, Yunyi Zhang, Wei Lin, Yun Fan, Zhongjun Qin, Yongfei Hu, Baoli Zhu, Shengyue Wang, Xiaoming Ding, Guo-Ping Zhao. Complete genome sequence of the rifamycin SV-producing Amycolatopsis mediterranei U32 revealed its genetic characteristics in phylogeny and metabolism. Cell Res, 2010 Oct;20(10):1096-108.
 8. Qiang Gao, Kai Jin, Sheng-Hua Ying, Yongjun Zhang, Guohua Xiao, Yanfang Shang, Zhibing Duan, Xiao Hu, Xue-Qin Xie, Gang Zhou, Guoxiong Peng, Zhibing Luo, Wei Huang, Bing Wang, Weiguo Fang, Sibao Wang, Yi Zhong, Li-Jun Ma, Raymond J. St. Leger, Guo-Ping Zhao, Yan Pei, Ming-Guang Feng, Yuxian Xia, Chengshu Wang. Genome sequencing and comparative transcriptomics of the model entomopathogenic fungi Metarhizium anisopliae and M. acridum. PLoS Genetics, 2010, 7(1): e1001264.
 9. Liang-dong Lu, Qing Sun, Xiao-yong Fan, Yi Zhong, Yu-feng Yao and Guo-Ping Zhao. Mycobacterial MazG is a novel NTP pyrophosphohydrolase involved in oxidative stress response. J Biol Chem. 2010, Sep 3;285(36):28076-85
 10. Yufeng Yao, Yi Xie, Donna Perace, Yi Zhong, Jie Lu, Jing Tao, Xiaokui Guo and Kwang Sik Kim. The type III secretion system is involved in the invasion and intracellular survival of Escherichia coli  K1 in human brain microvascular endothelial cells. FEMS Microbiol Lett. 2009 November; 300(1): 18-24.
 11. Yong-Zhang Zhu, Qing-Tian Li, Li Wang, Yi Zhong, Guo-Hui Ding, Guang Li, Pei-Ling Jia, Tie-Liu Shi and Xiao-Kui Guo. Gene expression profiling-based in silico approach to identify potential vaccine candidates and drug targets against B. pertussis and B. parapertussis. OMICS, 2008 Sep;12(3):161-9.